.

.

.

Ρεαλισμός

.

Η σημερινή κατάσταση της χώρας μας είναι η δυσκολότερη που έχουμε περάσει τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό επηρεάζει σημαντικά και τον Δήμο μας. Ωστόσο, παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε, πιστεύω ότι ως τοπική κοινωνία, διαθέτουμε αρκετά πλεονεκτήματα και δυνατότητες που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε την κρίση που αντιμετωπίζουμε.

Δυνατότητες

.

Έχουμε περιθώρια και δυνάμεις να τα καταφέρουμε. Αρκεί να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να αναλάβουμε την ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας και στους συμπολίτες μας και να χαράξουμε και να ακολουθήσουμε μια νέα πορεία προκειμένου να κάνουμε την πόλη μας ανεπτυγμένη, ανταγωνιστική, δυνατή, πρωτοπόρα και ανθρώπινη. Προκειμένου να κάνουμε την πόλης μας πρότυπο προς μίμηση από όλους.

Πρωτοβουλίες

.

Αυτό απαιτεί μια άλλη πολιτική αντίληψη και σκέψη, μια άλλη πολιτική βούληση. Απαιτεί τσαγανό, ακεραιότητα, κοινωνική ευαισθησία, ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Απαιτεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν τις κοινωνικές διεργασίες για την ανάδειξη νέων πολιτικών προσώπων που θα έχουν τη επιθυμία και την ικανότητα να μας οδηγήσουν στην πρόοδο, στην ουσιαστική και διαρκή ευημερία.

Διάθεση προσφοράς

.

Επειδή δεν έχω εμπλακεί έως τώρα στα δημοτικά πράγματα είχα τη δυνατότητα να αντιληφθώ το βαθμό στήριξης αλλά και την κριτική της κοινωνίας στην μέχρι τώρα πορεία του συνδυασμού του Γιώργου Κοτρωνιά. Πρόθεσή μου, λοιπόν, είναι να εργαστώ για την ισχυροποίηση της θετικής στήριξης και για την ελαχιστοποίηση των πτυχών της πολιτικής που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Απόψεις και θέσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των αιρετών οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς, ως φορείς άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης, αποτελούν τους βασικούς εκπροσώπους και εκφραστές των συμφερόντων όλων των πολιτών αλλά και τους θεσμικούς φορείς διασύνδεσης της γειτονιάς και του χωριού με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των βασικών επιλογών του Δήμου.

Ο αναπτυξιακός ρόλος των αιρετών οργάνων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτελούν τους βασικούς φορείς διαμόρφωσης και υλοποίησης τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις διευρυμένες αρμοδιότητες των Δήμων σε καίριους τομείς, όπως η αδειοδότηση τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, η οικιστική ανάπτυξη, η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία.

Η τοπική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που απαιτεί ισχυρή ηγεσία για την παρακίνηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού, την ευαισθητοποίηση, τη διαμόρφωση και επικοινωνία ενός σαφούς και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή. Ο ρόλος των δημοτικών συμβούλων είναι κομβικός, καθώς, λόγω της ιδιότητας και της πολιτικής επιρροής τους, είναι σε προνομιακή θέση να συνθέσουν τις επιμέρους πρωτοβουλίες και τα αιτήματα σε ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως αιρετά όργανα, καλούνται να εκπληρώσουν μια ζωτική εργασία για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου. Είναι αυτοί που, λόγω της ιδιαίτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης που διαθέτουν, καλούνται να κατευθύνουν την από κοινού διαμόρφωση του αναπτυξιακού οράματος και των επιμέρους στόχων, μέτρων και δράσεων, να συντονίσουν τις επιμέρους προσπάθειες και να μεταδώσουν το όραμα αυτό στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Τώρα πια τα αιρετά όργανα έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν έναν νέο σημαντικό κοινωνικό ρόλο, ιδίως στα πλαίσια της αναχαίτισης των επιπτώσεων της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και στο μέτρο του εφικτού, καθώς οι Δήμοι αναλαμβάνουν κρίσιμες λειτουργίες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας με στόχο την αναχαίτιση.

Τα αυξανόμενα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών στους τομείς της μέριμνας, της προστασίας των ηλικιωμένων, της ενίσχυσης της οικογένειας, της υποστήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και κυρίως της αντιμετώπισης των φαινομένων που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι μετανάστες, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο απαιτήσεων προς τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο κατ’ εξοχήν αυθεντικός εκπρόσωπος μιας τοπικής κοινωνίας, που καλείται να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και δύσκολα προβλήματα μιας μικρής ή μεγάλης πόλης της σύγχρονης εποχής μας. Δηλαδή, να πίνουμε υγιεινό νερό, να διαχειριζόμαστε όσο γίνεται καλύτερα τα απορρίμματά μας, να έχουμε πάρκα και ποδηλατοδρόμους, να φροντίζουμε τους άπορους συμπολίτες μας και να διευκολύνουμε να ζουν μαζί μας και ισότιμα οι συνάνθρωποί μας που έχουν κινητικά ή άλλα προβλήματα και άλλα πολλά.

Ελπίδα όλων μας είναι ότι η ίδια η κοινωνία της πόλης μας, οι συμπολίτες μας, εμείς οι ίδιοι όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της επιλογής, θα υπερψηφίσουμε έναν υποψήφιο που θα τον θεωρούμε χρήσιμο για την πόλη μας, ο οποίος θα έχει τις ικανότητες εκείνες που θα ωφελήσουν την πόλη μας και θα θέλει πραγματικά να υπηρετήσει την τοπική μας κοινωνία, παρέχοντάς του έτσι την ευκαιρία να εκλεγεί και να αποδείξει την χρησιμότητά του στην πράξη.

Προκειμένου λοιπόν, τα δημοτικά συμβούλια και οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αυτόν τον, απαιτητικό, πολλαπλό τους ρόλο είναι απαραίτητο το τοπίο στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση να αλλάξει. Να αλλάξει στρέφοντας το βλέμμα σε νέα και άφθαρτα πρόσωπα με γνώσεις και όρεξη να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Με απόψεις και ενθουσιασμό και τα οποία διαθέτουν τα εχέγγυα και τις βάσεις για την επιτυχή διαχείριση των δημοτικών θεμάτων από θέσεις ευθύνης, προς όφελος όλων των δημοτών ενός Δήμου.

Με τη διεύρυνση της έννοιας της αξιοποίησης πέρα από την καθαρώς οικονομική σφαίρα, το περιβάλλον αναδεικνύεται και ως προϊόν και ως κινητήρια δύναμη της τοπικής ανάπτυξης και ένα ουσιαστικό συστατικό του «τοπικού κεφαλαίου» το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για κάθε τοπική Δημοτική Αρχή. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η συντήρηση και η αξιοποίηση συνδέονται άρρηκτα και καλύπτονται μέσα από την προοπτική της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας.

Οι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ είναι σε θέση να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους με την υπογράμμιση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιοτήτων τους. Το περιβάλλον και η σχέση που διατηρούν μαζί του οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι είναι συχνά ένα βασικό στοιχείο στην αύξηση της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξή της είναι η ύπαρξη μιας υγιούς μορφής Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα διαθέτει τις γνώσεις και την ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να προωθεί τα τοπικά πλεονεκτήματα ανάλογα.

Γεγονός είναι ότι οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι έχουν αποκτήσει αξία σε τομείς που μέχρι σήμερα αγνοούνταν. Επίσης, λόγω της εικόνας που δημιουργούν αυτοί οι πόροι συμβάλλουν στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η απόδειξη αυτού είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Τοπικές Αρχές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διεθνώς την εικόνα ενός υγιούς και φυσικού περιβάλλοντος για να προβάλλουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους στους εν δυνάμει καταναλωτές και επενδυτές.

Η προσέγγιση της Αειφόρου Ανάπτυξης αναδεικνύει μια νέα αντίληψη για την οικονομική αξία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών αγαθών. Η αντίληψη αυτή αποδίδει στα κοινωνικά και φυσικά αγαθά όχι μόνο την αξία της χρήσης τους από τους επισκέπτες ενός τόπου, αλλά και την ιδιότητα ως κρίσιμους διαθέσιμους πόρους στους κατοίκους των Δήμων κατά τη διαδικασία της τοπικής τους ανάπτυξης.

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων ενός Δήμου αποτελούν πλέον μονόδρομο για ανάπτυξη και απασχόληση και πεδίο ευθύνης και αρμοδιότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη για την επιτυχία των επενδυτικών προγραμμάτων Αειφορικής Ανάπτυξης είναι η ύπαρξη μιας υγιούς μορφής Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα διαθέτει τις γνώσεις και την ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να επιλύει τα προβλήματα ανάλογα.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να στρέψει την προσπάθειά της στο να ενθαρρύνει, ενδυναμώσει και συντονίσει τα άτομα ή και τις διαφορετικές ομάδες πληθυσμού μέσα στην περιοχή της, ώστε να ενεργοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, προς όφελος όλης της τοπικής κοινωνίας.

Η προώθηση της Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης και ο ρόλος της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης σε αυτή, είναι από τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας αναπτυξιακής πολιτικής. Συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί σκοποί πρέπει να ενισχυθεί και να αξιοποιηθεί το περιβαλλοντικό κεφάλαιο κάθε περιοχής σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου, που διαθέτει τις γνώσεις και την ικανότητα αλλά και τη διάθεση για συμμετοχή και δράση από θέσεις ευθύνης.

Οι πολιτικές μας επιλογές, για να είναι σωστές, δηλαδή για να εξυπηρετούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον μας ως πολίτες του Δήμου μας, προϋποθέτουν την κριτική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των παρατάξεων, των προσώπων και των πολιτικών προτάσεων που αυτοί εκφράζουν, πιστεύουν, έχουν τη βούληση και την ικανότητα να συμβάλλουν στην υλοποίησή τους.

Στόχος μας, ως πολίτες-ψηφοφόροι είναι, κάνοντας τις σωστές πολιτικές επιλογές προσώπων, να ανταποκριθούμε καλύτερα στην πολιτική μας ευθύνη και να συμβάλλουμε στην πρόοδο και την ευημερία της γειτονιάς μας, της πόλης μας και του Δήμου μας. Ιδίως στην παρούσα συγκυρία χρειάζονται σωστοί και ικανοί άνθρωποι, με αξίες και ικανότητες, οι οποίοι θα βοηθήσουν τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τα μεγάλα προβλήματα στην παιδεία, την υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στον πολιτισμό, στην οικολογία κλπ.

Σημαντικό είναι και το ζήτημα της πρακτικής εφαρμογής της εκτελεστικής εξουσίας. Είναι προφανές ότι οι κατέχοντες θέσεις εκτελεστικής εξουσίας, στην τοπική διακυβέρνηση, θα πρέπει να διαθέτουν τεχνογνωσία, διοικητικές, ηγετικές και επαγγελματικές ικανότητες. Αιρετοί αντιπρόσωποι που περιφέρονται από θέση σε θέση μαθαίνοντας και εκτελώντας, αποτελούν ανευθυνότητα, αλαζονεία και έλλειψη σεβασμού προς τη λαϊκή ψήφο, με τεράστιες συνέπειες για την τοπική κοινωνία.

Η διαμόρφωση, στα πλαίσια του εφικτού και των επιτρεπόμενων δυνατοτήτων του Δήμου, ενός ευέλικτου, λιτού και αντιγραφειοκρατικού νομικού και διοικητικού πλαισίου που – όχι απλώς θα διευκολύνει, αλλά – θα υποστηρίζει ενεργά και θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό το πλαίσιο δεν θα αφορά μόνο τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διατάξεις, αλλά ταυτόχρονα τις δομές, την κουλτούρα, τα συστήματα και την ικανότητα των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών που διαχειρίζονται τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας, της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης.

Ο Δήμος μπορεί να προωθήσει την αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, να χτίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να κερδίσει μερίδια στην εγχώρια και στην παγκόσμια αγορά, προσφέροντας ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες με βάση τη σχέση «ποιότητας-τιμής» σε αρκετούς κλάδους, όπως η αγροδιατροφική αλυσίδα, ο τουρισμός και η αναψυχή, οι μεταφορές, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ο πολιτισμός, αλλά και σε άλλους τομείς.

Στον αγροδιατροφικό τομέα η περιοχή μας διαθέτει τεράστιες δυνατότητες να παράγει εξαιρετικά προϊόντα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Αυτό απαιτεί, βεβαίως, την οργάνωση της παραγωγής και της εμπορίας σε σύγχρονες και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής. Στρατηγικός στόχος εδώ πρέπει να είναι η δημιουργία στους καταναλωτές – τόσο της εγχώριας, όσο και των διεθνών αγορών – μια ισχυρής εικόνας για την ποιότητα της μεσογειακής διατροφής και για συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα.

Στον τουρισμό, η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτουν να ξεφύγουμε από τη στενή παραδοσιακή αντίληψη που συνίσταται στην ενοικίαση δωματίων, στη διατροφή, στη διασκέδαση και στη περιήγηση στα αρχαία μνημεία. Ο τουρισμός, σήμερα, συνδέεται με την προσωπική ανάπτυξη, την ανανέωση, την ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία και ευεξία, τον αθλητισμό, την περιπέτεια, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τα συνέδρια, καθώς και την κοινωνική δικτύωση.

Έρχεται η ώρα πλέον να κάνουμε τις πολιτικές μας επιλογές, να αξιολογήσουμε αντικειμενικά και δίκαια τους υποψηφίους και να αντισταθούμε στην πολιτική προπαγάνδα και στο πολιτικό μάρκετινγκ. Να αγνοήσουμε αυτούς που προβάλλουν τον οποιονδήποτε και του δημιουργούν μια θετική εικόνα για να μας τον επιβάλλουν ως άξιο και έντιμο αιρετό πολιτικό, και να επιλέξουμε τους ακέραιους, τους ικανούς και τους καταξιωμένους επαγγελματικά υποψηφίους της κοινωνίας μας, οι οποίοι διαθέτουν τις ικανότητες, τις αρετές και τις αξίες που θα τους επιτρέψουν να συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια ρεαλιστική δημοτική στρατηγική ανάπτυξης.

Η βασική πρόκληση για την επόμενη περίοδο είναι, λοιπόν, η μέγιστη συμβολή των νέων διαρθρωτικών πόρων στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσα από στοχευμένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, σε τομείς που παρουσιάζουν μέγιστη προστιθέμενη αξία, όπως ο γεωργικός, ο κτηνοτροφικός και ο αλιευτικός. Βασική στρατηγική επιδίωξη αποτελούν φυσικά η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η αποκατάσταση της τρωθείσας από την κρίση κοινωνικής συνοχής.

Η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της οικονομίας και της κοινωνίας του Δήμου Λαμιέων. Αυτό σημαίνει ότι η οικολογική ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική οικονομία του Δήμου μπορεί να είναι το μέσο για την αύξηση της ευμάρειας μέσω της επιδίωξης της οικονομικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονο σεβασμό προς την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω στοχευμένων πολιτικών ο Δήμος μπορεί να προβεί στην πλέον αποδοτική χρήση των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων του, διατηρώντας μια βιώσιμη γεωργία σε όλα τα Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματά του.

Ένα σηµαντικό συστατικό στοιχείο των στόχων του Δήμου για την γεωργία µετά από µία πενταετία θα πρέπει να είναι ένας ουσιαστικά παραγωγικός και δυναµικός αγροτικός τοµέας πλήρως απασχολουμένων επαγγελματιών αγροτών. Οι αγρότες αυτοί θα πρέπει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Δήμου, να τύχουν κάθε δυνατής συµπαράστασης για να εκσυγχρονίσουν τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και να τις καταστήσουν απόλυτα ανταγωνιστικές µε διεθνή πρότυπα.

Η συνεχόμενη ανάπτυξη του Δήμου μας απαιτεί και μια νέα πολιτική αντίληψη, σκέψη και θέληση. Απαιτεί, επίσης στις ημέρες μας, τσαγανό, ακεραιότητα, κοινωνική ευαισθησία, ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Απαιτεί, δηλαδή, να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν τις κοινωνικές διεργασίες για την ανάδειξη νέων πολιτικών προσώπων που θα έχουν τη βούληση και την ικανότητα να οδηγήσουν τον Δήμο μας στην πρόοδο, στην ουσιαστική και διαρκή ευημερία.

.

Συμμετοχή στην αναγέννηση της πόλης μας

Η διαμόρφωση ενός συνολικού σχεδίου για την αναγέννηση και την πρόοδο της πόλης μας προϋποθέτει να κατανοήσουμε το πού βρίσκεται σήμερα, τα μεγάλα προβλήματα και τις δυνατότητές της, τα ισχυρά και τα ασθενή της σημεία, καθώς και τη θέση της στον περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο χάρτη, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις απειλές που συνεπάγεται η δυναμική εξέλιξη του παγκόσμιου οικονομικού, πολιτικού, πολιτισμικού, τεχνολογικού και οικολογικού περιβάλλοντος.

Η σημερινή κατάσταση της χώρας μας είναι η δυσκολότερη που έχουμε περάσει τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό επηρεάζει σημαντικά όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας μας. Το δημόσιο χρέος, τα δημόσια ελλείμματα, τα ελλείμματα εμπορικού ισοζυγίου, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, όλα μαζί συνθέτουν μια απογοητευτική κατάσταση. Εκτός από τη δημοσιονομική και οικονομική κρίση, η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η εκτίμηση και το κύρος της χώρας, όχι μόνο στις αγορές, αλλά και στους λαούς των άλλων χωρών, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Οι πολίτες έχουν χάσει σχεδόν παντελώς την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα, στο κράτος και στους θεσμούς. Άλλοι σιωπούν φοβισμένοι από το κλίμα τρομοκρατίας που διαμορφώνουν η πολιτική προπαγάνδα και η έλλειψη προοπτικής διεξόδου από την κρίση, άλλοι αναζητούν ευκαιρίες να μεταναστεύσουν και άλλοι ξεσηκώνονται για να διατηρήσουν ό,τι μπορούν από τα κεκτημένα. Περνάμε όλοι μας μια κρίση οικονομική, πολιτική αλλά και μια κρίση αξιών, κοινωνικής συνοχής και ταυτότητας.

Ωστόσο, παρά τις δύσκολες και αντίξοες αυτές συνθήκες, πιστεύω ότι ως χώρα και ως πόλη, διαθέτουμε αρκετά πλεονεκτήματα και πόρους, όπως η γεωγραφική μας θέση, το υψηλό γνωστικό και διανοητικό επίπεδο του λαού, ο ορυκτός πλούτος, το κλίμα, η γη, η θάλασσα και ο ουρανός, η ιστορία και ο αρχαίος μας πολιτισμός. Συνεπώς, μπορούμε και οφείλουμε να αλλάξουμε και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, αφού δεν έχουμε χάσει την ψυχή μας, τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο, το μυαλό μας, τις ικανότητές μας, τη γεωπολιτική μας θέση, την ιστορία μας.

Μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε με τη λογική της ικανοποίησης του ατομικού ή ιδιωτικού συμφέροντος, σε βάρος του συλλογικού ή του δημόσιου. Μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα ισχυρό σύστημα αξιών που να ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Ένα σύστημα που να προάγει αξίες όπως ο σεβασμός των νόμων και των δικαιωμάτων, η ακεραιότητα, η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια, η ποιότητα, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, οι εξαιρετικές επιδόσεις, η γενναιοδωρία, η υπευθυνότητα, η αξιοκρατία, η λογοδοσία, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η μάθηση, η συνεχής βελτίωση, η επιβράβευση και η αναγνώριση των εξαιρετικών επιδόσεων και της κοινωνικής συνεισφοράς, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, η μακροπρόθεσμη προοπτική, ο ορθολογισμός και η ταπεινότητα.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα πορεία και να χτίσουμε την πόλη που μας αξίζει. Ανεπτυγμένη, ανταγωνιστική, δυνατή, πρωτοπόρα και ανθρώπινη. Μια πόλη πρότυπο προς μίμηση από όλους.

Έχουμε περιθώρια και δυνάμεις να τα καταφέρουμε. Αρκεί να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και να αναλάβουμε την ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας και στην πόλη μας. Μπορούμε να αφήσουμε κληρονομιά στα παιδιά μας μια πόλη ξεχωριστή, αυθεντική, πρωτοπόρα στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην οικολογία, στην ανθρωπιά, στο κάλλος, στον έρωτα και στο ήθος.

Όλοι αυτοί οι στόχοι όμως, για να επιτευχθούν χρειάζονται σχέδια, στρατηγικές, πολιτικές, δράσεις και, κυρίως, ανθρώπους που θα έχουν τη βούληση και την ικανότητα να τα διαμορφώνουν και να τα υλοποιούν αποτελεσματικά. Ως πολίτες, είναι ευθύνη μας να έχουμε σαφή πολιτική άποψη και κρίση, ώστε να κάνουμε σωστές επιλογές και να συναντηθούμε σε μια νέα πορεία ολικού επαναπροσδιορισμού και αναγέννησης της πόλης μας. Μια τέτοια ευθύνη έκανε κι εμένα να αποφασίσω να ασχοληθώ ενεργά με τα τοπικά κοινά δρώμενα, θέλοντας κι εγώ να συμμετάσχω στην προσπάθεια για τη δημιουργία μιας τοπικής πολιτικής ηγεσίας ικανής, ακέραιης και αποτελεσματικής, που θα έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του λαμιώτικου λαού και θα μπει επικεφαλής στην προσπάθεια αλλαγής της πορείας της χώρας.

Βεβαίως, αυτό θα απαιτήσει μια άλλη πολιτική αντίληψη και σκέψη, πολιτική βούληση, τσαγανό, ακεραιότητα, κοινωνική ευαισθησία, ικανότητα και αποτελεσματικότητα, δηλαδή να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν τις κοινωνικές διεργασίες για την ανάδειξη νέων πολιτικών προσώπων θα έχουν τη βούληση και την ικανότητα να μας οδηγήσουν στην πρόοδο, στην ουσιαστική και διαρκή ευημερία.

Μια τέτοια κοινωνική διεργασία είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμαρχος της πόλης μας, Γιώργος Κοτρωνιάς, συγκροτώντας μια νέα δημοτική παράταξη σύγχρονη, πολυσυλλεκτική και οργανωμένη.

Μια δημοτική παράταξη που θέτει στόχους, κάνει επεξεργασίες και δίνει προτάσεις για την πόλη και τους πολίτες με κατοχυρωμένη την θεσμική της λειτουργία, την αντιπροσωπευτικότητα και την δημοκρατική λειτουργία της.

Μια δημοτική παράταξη στην οποία μετέχουν ελεύθερα οι πολίτες ανεξάρτητα αν είναι εκλεγμένοι ή όχι, χωρίς «ταμπέλες», με μόνη προϋπόθεση τη διάθεση προσφοράς με βασικό σκοπό να ανταποκριθεί η αυτοδιοίκηση στην σύγχρονη απαίτηση για άμεση δημοκρατία και για συνεχή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα τοπικά πράγματα.

Έτσι, λοιπόν, συντάσσομαι κι εγώ με την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», επιθυμώντας να είμαι αρωγός στην προσπάθεια του Δημάρχου Γιώργου Κοτρωνιά για τη δημιουργία ενός ενεργού Δήμου, προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες του σήμερα, με στόχο το αύριο και προς όφελος της ανάπτυξη και της κοινωνίας της πόλης μας.

Οι προτάσεις μου για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης στο Δήμο Λαμιέων

Στην περίπτωση που το δοκίμιο πιο πάνω δεν εμφανίζεται σωστά, παρακαλώ κάντε ανανέωση της σελίδας ή κάντε κλικ εδώ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας γεννήθηκε στην Λαμία το 1977. Αποφοίτησε από το 5o Λύκειο Λαμίας και σπούδασε Γεωπόνος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές του στο Αυτοκρατορικό Κολλέγιο της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής (Imperial College of Science, Technology and Medicine) στο Λονδίνο σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (M.Sc.) και στο Πανεπιστήμιο του Νότινχαμ σε θέματα Διεπιστημονικής Ανάπτυξης Αγρο-Περιβαλλοντικών Δεικτών Αειφορίας (Ph.D.).

Από το 2007 εργάζεται στην νυν Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας (με έδρα τη Λαμία) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (πρώην Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), όπου ασχολείται κυρίως με θέματα ανάπτυξης επενδύσεων αγροτουρισμού (ΟΠΑΑΧ) καθώς και με θέματα επενδυτικών σχεδίων Εκσυγχρονισμού Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) και Εγκατάστασης Νέων Γεωργών στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Έχει διατελέσει υπόλογος-διαχειριστής δεκάδων έργων Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα συμμετέχει σαν μέλος στη Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού «Καινοτομία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ1) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 καθώς και σε Ομάδα Εργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη διαμόρφωση προτάσεων στα πλαίσια της Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Τον τελευταίο χρόνο είναι συνεργάτης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Αθ. Σκορδά.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφώσεων ερευνητικής και επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό ημερίδων, σεμιναρίων, εθνικών και διεθνών συνεδρίων, στα οποία έχει παρουσιάσει και ερευνητικές εργασίες με σημαντική επιτυχία. Έχει σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων στα ελληνικά και στα αγγλικά. Διετέλεσε επικεφαλής και μέλος ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταλλαγής καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικών με περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντική διαχείριση και αγροτική ανάπτυξη. Είναι μέλος σε πλήθος Επιστημονικών και μη Συλλόγων και αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό (περιβαλλοντικό κυρίως) τοπικό τύπο της πόλης του.

Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Ι. Μπακογιάννη, Λογοθεραπεύτρια-Λογοπεδικό, και έχουν ένα γιό.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σκέψεις και τις απόψεις μου, για να προτείνετε κάτι νέο ή απλώς για να βρεθούμε από κοντά και να συζητήσουμε τα θέματα που σας απασχολούν.